Κέρδη της Intralot Latin America στην Τζαμάικα

intralotjamaicaΑύξηση κερδών κατά 77%  εμφάνισε η Supreme Ventures Limited (SVL), εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά τυχερών παιχνιδιών της Τζαμάικας, στην οποία η Intralot κατέχει στρατηγικό μερίδιο. Η SVL παρουσίασε βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων το 2012, σημειώνοντας μάλιστα την καλύτερη οικονομική της απόδοση από την είσοδό της στο Χρηματιστήριο της Τζαμάικας το 2006, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της SVL το 2012 αυξήθηκε κατά 6% φτάνοντας τα 306,8 εκατ. δολ. σε σύγκριση με το 2011.  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 31% φτάνοντας τα 17,4 εκατ. δολ. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας  διαμορφώθηκαν στα 11,3 εκατ. δολ. σημειώνοντας μία αύξηση 77% σε σχέση με το 2011.

Ο κ. Νίκος Νικολακόπουλος, managing director της Intralot Latin America και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SVL, δήλωσε ότι  “Η εταιρεία σημείωσε βελτιωμένη κερδοφορία ως αποτέλεσμα της πρόσφατης αναδιοργάνωσης των λειτουργιών της. Το 2013 θα συνεχίσουμε αυτή τη στρατηγική, με στόχο να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας εστιάζοντας κυρίως στις δραστηριότητες μας στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.”