Μείωση των ειστιτηρίων στα καζίνο

καζίνο μείωση εισιτηρίουΣημαντική μείωση επιβάλει το δημόσιο σε όλα τα Ελληνικά καζίνο.

Πλέον σε όλα τα καζίνο ορίζεται ενιαία τιμή εισιτηρίου στο ποσό των έξι ευρώ.

Από την άλλη η φορολόγηση ανεβαίνει στο 35% από 33% που ήταν μέχρι σήμερα (και συνολικά στο 37%, αν συμπεριληφθεί και το ποσοστό που πάει στον Δήμο).

Η κυβέρνηση, στην Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών και στην Εισηγητική Αιτιολογική Έκθεση, παραδέχτηκε ουσιαστικά πως επί μακρό διάστημα διατηρούσε μία στρέβλωση στην συγκεκριμένη αγορά παρακάμπτοντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως «με τις προτεινόμενες διατάξεις η αξία του εισιτηρίου για την είσοδο στον χώρο των επιχειρήσεων καζίνο της χώρας,

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση C-16/2010, σύμφωνα με την οποία η μειωμένη τιμή του εισιτηρίου εισόδου, για ορισμένες επιχειρήσεις καζίνο έναντι άλλων ομοειδών, που τελούν σε συγκρίσιμη κατάσταση, συνιστά επιλεκτικό πλεονέκτημα, και πρέπει να αρθεί.

Περαιτέρω διατηρείται, όπως είχε οριστεί στο παρελθόν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής αξίας του εισιτηρίου, που παρακρατείται από την επιχείρηση – καζίνο, ως δικαίωμα διάθεσης και κάλυψης δαπανών στο οποίο εμπεριέχεται και ο αναλογών Φ.Π.Α., ενώ, το υπόλοιπο ποσό αποτελεί δικαίωμα του Δημοσίου…».

Ωστόσο, όπως σημειώνει η Έκθεση, «για να αποφευχθεί περαιτέρω μείωση των εσόδων του Δημοσίου από τη ρύθμιση αυτή, αυξάνεται η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη παιχνιδιών, κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες…».