Μονοπώλιο και με την βούλα για τον ΟΠΑΠ! Προς πώληση τώρα…

οπαπ μονοπώλιοΤαφόπλακα για  το άνοιγμα της αγοράς τυχερών παιχνιδιών έβαλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κομισιόν με την απόφασή της να εγκρίνει το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ για άλλα 10 χρόνια!

Η αρχή της ΕΕ που αποτελούσε την τελευταία ελπίδα σωτηρίας για μία πιο ανταγωνιστική αγορά στην Ελλάδα ενέκρινε τα σχέδια του κράτους για παράταση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του ΟΠΑΠ σχετικά  με τη λειτουργία 13 παιχνιδιών καθώς και 35.000 VLTs(κουλοχέρηδες).

«Η Ελλάδα έχει συνεργαστεί πλήρως με την Κομισιόν για να διασφαλιστεί ότι ο ΟΠΑΠ δεν θα επωφεληθεί από οποιοδήποτε οικονομικό πλεονέκτημα μέσω της παράτασης των αποκλειστικών δικαιωμάτων του και την άδεια για τα VLTs”, ανέφερε ο Επίτροπος για θέματα Ανταγωνισμού, Joaquin Almunia.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτό «επιτρέπει την έγκαιρη ιδιωτικοποίηση του φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών».

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Κομισιόν:

“Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε στην Ελλάδα, βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, να παρατείνει έως τα τέλη του 2030 τα αποκλειστικά δικαιώματα του ΟΠΑΠ, του ελληνικού δημόσιου φορέα τυχερών παιχνιδιών, για 13 τυχερά παιχνίδια και να χορηγήσει στον ίδιο φορέα αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης 35.000 βιντεοτερματικών λαχειοφόρου αγοράς (Video Lottery Terminals – VLT) έως το 2022. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ΟΠΑΠ θα καταβάλει κατάλληλο τίμημα για τα αποκλειστικά δικαιώματα και την άδεια εκμετάλλευσης VLT και ότι, συνεπώς, δεν αποκομίζει αθέμιτο οικονομικό πλεονέκτημα.”

ΟΠΑΠ και Ευρωπαϊκή ΚομισιόνΟ αρμόδιος για τον ανταγωνισμό Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Joaquín Almunia δήλωσε σχετικά τα εξής: «Η Ελλάδα συνεργάσθηκε πλήρως με την Επιτροπή για να εξασφαλιστεί ότι ο ΟΠΑΠ δεν θα αποκομίσει αθέμιτα οικονομικά πλεονεκτήματα από την παράταση της ισχύος των αποκλειστικών του δικαιωμάτων και της άδειας εκμετάλλευσης βιντεοτερματικών λαχειοφόρου αγοράς. H Επιτροπή, ως εκ τούτου, ενέκρινε τα μέτρα αυτά βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Αυτό καθιστά δυνατή την έγκαιρη ιδιωτικοποίηση του φορέα τυχερών παιχνιδιών.»

Βάσει των ρυθμίσεων που κοινοποίησε η Ελλάδα στην Επιτροπή, ο ΟΠΑΠ θα λάβει δεκαετή παράταση ισχύος, μέχρι τα τέλη του 2030, για τα αποκλειστικά του δικαιώματα σε σχέση με 13 τυχερά παιχνίδια, και θα του χορηγηθεί αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης για 35.000 βιντεοτερματικά λαχειοφόρου αγοράς δεκαετούς διάρκειας, έως το 2022.

Μετά την κοινοποίηση των ρυθμίσεων, η Ελλάδα συνεργάσθηκε στενά με την Επιτροπή για τον καθορισμό της αγοραίας αξίας των αποκλειστικών δικαιωμάτων και της άδειας εκμετάλλευσης VLT. Βασιζόμενες στην από κοινού εκτίμηση της αξίας τους, οι ελληνικές αρχές αύξησαν το αντιστάθμισμα που θα καταβάλει ο ΟΠΑΠ για τη συμφωνία VLT με την εφαρμογή επιπρόσθετου τέλους έως 5% επί των ακαθάριστων εσόδων των VLT, αναλόγως του ύψους των εσόδων αυτών.

Μετά την τροποποίηση αυτή, η Επιτροπή θεώρησε ότι η παράταση ισχύος των αποκλειστικών δικαιωμάτων και η άδεια εκμετάλλευσης VLT δεν περικλείουν πλέον κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι το τίμημα που θα καταβάλει ο ΟΠΑΠ συνολικά για τις δύο περιπτώσεις ανταποκρίνεται στα δεδομένα της αγοράς».

Μετά την απόφαση αυτή από ότι φαίνεται η μετοχή του Οργανισμού θα εκτιναχθεί στα ύψη και όσον αφορά το ποσό αγοράς του; Θα ξεπεράσει κατά πολύ της αρχικές προβλέψεις…