Οι αυστηροί κανονισμοί για τα online καζίνο στην Εσθονία ξεκινούν από τη νέα χρονιά

online καζινοΗ Εσθονία έχει θεσπίσει αυστηρούς περιορισμούς για τα online καζίνο που φαίνεται να εναρμονίζονται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντας την εφαρμογή τους από τις αρχές του νέου έτους.

Οι κανονισμοί που διέπουν την λειτουργία των online καζίνο στην Εσθονία έχουν επικυρωθεί από το νομοθετικό σώμα και αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2010. Ο Estonia Gambling Act αναγνωρίζει τις άδειες των επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου που εδρεύουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως απαιτεί κάποιους όρους επιπλέον όρους ώστε να επιτρέψει τη νόμιμη λειτουργία των online καζίνο εντός της επικράτειας.

Το σημαντικότερο είναι ότι οι ξένες επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν αίτηση για άδεια λειτουργίας στην Εσθονία. Αλλά για τα καζίνο που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί κάπου αλλού και θέλουν να αποκτήσουν άδεια για την συγκεκριμένη χώρα της Βαλτικής ίσως να μην αποδειχθεί και τόσο ωφέλιμη οικονομικά μια τέτοια κίνηση. Η χώρα πάντως θα επιτρέψει σύμβαση υπεργολαβίας ανάμεσα στις αδειδοτημένες επιχειρήσεις και τα ξένα online καζίνο.


Η αδειοδότηση στην Εσθονία θα εξαρτηθεί από το είδος ή τα είδη των προγραμματισμένων παιχνιδιών. Οι εταιρίες θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι κατάλληλα ενσωματωμένες, διαθέτουν κεφαλαιακή επάρκεια και υποβάλλονται σε ελέγχους.

Τα online καζίνο θα πρέπει να τηρούν αυστηρό έλεγχο ηλικίας – για αποφυγή του τζόγου ανηλίκων – και προγράμματα υπεύθυνου παιχνιδιού για αποφυγή του φαινομένου του παθολογικού τζόγου. Οι servers που καθορίζουν τα αποτελέσματα των παιχνιδιών πρέπει να είναι σε Εσθονικό έδαφος και προσβάσιμοι σε ρυθμιστικές αρχές ή ανεξάρτητους ελεγκτές.

Για τα μη αδειδοτημένα online καζίνο χωρίς εσθονική κοινοπραξία, οι φορείς παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών θα πρέπει να αποκλείουν αμέσως την πρόσβαση αν πληροφορηθούν πως η ιστοσελίδα είναι παράνομη. Οι μεταφορές χρημάτων από εταιρίες online πληρωμών απαγορεύονται επίσης αν η εταιρία διεκπεραίωσης των οικονομικών συναλλαγών ειδοποιηθεί πως το καζίνο λειτουργεί παράνομα.