Ρυθμιστική Αρχή για το καζίνο δημιουργεί η Κύπρος

σάλα και παιχνίδια καζίνο

Κύπρος, Λευκωσία: Ρυθμιστής και επόπτης της λειτουργίας καζίνο στην Κύπρο θα είναι μια ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Καζίνο. Αυτή είναι η βασική πρόνοια στο προσχέδιο του νομοσχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία καζίνο, που αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Φιλελεύθερος, οποία καλύπτει το διορισμό και τους όρους εντολής της ανεξάρτητης αυτής Αρχής.

Η Αρχή θα αδειοδοτήσει και θα εποπτεύει τη λειτουργία, όπως όλα δείχνουν, ενός καζίνο, που θα ανήκει σε μετοχική κυπριακή εταιρεία για τουλάχιστον 10 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο βρίσκεται ανεπίσημα ενώπιον υπουργών αλλά και βουλευτών, ενώ το τελικό κείμενο αναμένεται να κατατεθεί εντός Σεπτεμβρίου ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση και ακολούθως για συζήτηση ενώπιον του Κοινοβουλίου.

Η Εθνική Αρχή Καζίνο θα διατηρεί και θα διαχειρίζεται τα συστήματα αδειοδότησης, εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας του καζίνο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι:

  • η διαχείριση και η λειτουργία του καζίνο είναι και παραμένει ελεύθερη από κάθε εγκληματική επιρροή ή εκμετάλλευση,
  • † τα τυχερά παιχνίδια διεξάγονται χωρίς δόλο ή απάτη, και
  • † η λειτουργία του καζίνο δεν προκαλεί βλάβη σε ανήλικους, ευάλωτα άτομα ή στην κοινωνία γενικότερα.

Το προσχέδιο του νομοσχεδίου ορίζει ότι πρόεδρος της Αρχής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας και κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου στους κλάδους των Νομικών ή των Οικονομικών ή του Εμπορίου με δωδεκαετή τουλάχιστον πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματός του.

Τα υπόλοιπα μέλη της Αρχής θα είναι ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ένας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και δύο ιδιώτες με εξειδικευμένες γνώσεις. Η θητεία της πενταμελούς ανεξάρτητης Αρχής είναι τριετής, με τη δυνατότητα να ανανεώνεται για δεύτερη συνεχόμενη τριετία. Το Υπουργικό Συμβούλιο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις θα δικαιούται να παύει οποιοδήποτε μέλος της Αρχής. Στο προσχέδιο προνοείται ότι για δέκα χρόνια η Αρχή δεν θα παραχωρήσει άλλη άδεια.

Όσον αφορά στο θέμα των ποινών, γίνεται πρόνοια για διάφορα αδικήματα. Μεταξύ άλλων, προνοείται μέχρι 10 χρόνια φυλάκιση ή και χρηματική ποινή έως €1 εκατ. ή και τις δύο ποινές για όποιον λειτουργεί καζίνο ή παρέχει υπηρεσίες παράνομα. Επίσης, όποιος λειτουργεί καζίνο κατά παράβαση των όρων της άδειας θα υπόκειται σε δίωξη που επισύρει επιβολή ποινής φυλάκισης μέχρι 7 έτη ή χρηματική ποινή έως €1 εκατ. ή και τις δύο αυτές ποινές.

Πηγή: www.philenews.com